Γιατί Αθήνα

Ρυπάνση στην περιοχή της Αθήνας

  • Περίπου 4 εκατομμύρια άτομα εργάζονται ή κυκλοφορούν στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής.
  • Οι υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του θέρους σε συνδυασμό με το φαινόμενο της «αστικής νησίδας» οδηγούν σε αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις (κλιματισμός κτηρίων)
  • Μετά τις πυρκαγιές του 2007, επιστημονικές ομάδες ανέφεραν ότι η πυρκαγιά στην Πάρνηθα είχε ως αποτέλεσμα η Αθήνα να χάσει το σημαντικότερο μηχανισμό μείωσης της θερμοκρασίας που διέθετε,  ενώ το πρόσθετο θερμικό φορτίο που θα δεχτεί η πόλη να είναι παραπλήσιο με αυτό που δημιουργεί η κίνηση των αυτοκίνητων.