Καλώς ήλθατε

Οι επιχειρήσεις γίνονται περισσότερο ανταγωνιστικές καταγράφοντας και μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακά τους, μειώνοντας τις λειτουργικές τους δαπάνες από την εξοικονόμηση ενέργειας και συμμετέχοντας σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης, ανταποκρινόμενες παράλληλα στις επιταγές της κοινωνίας για επίδειξη περιβαλλοντικής συνείδησης. Ενθαρρύνει τους μεγαλύτερους οικονομικούς παράγοντες της χώρας να δημιουργήσουν τον κύκλο των πιο πρωτοπόρων εταιρειών.

Η πρωτοβουλία λειτουργεί ως καταλύτης ώστε οι επιχειρήσεις:

  • Να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν από κοινού την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής
  • Να εντοπίσουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατέψουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους
  • Να κτίσουν ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον

Οι επιχειρήσεις να καρπωθούν τα πλεονεκτήματα της υιοθέτησης περιβαλλοντικά βιώσιμων πρακτικών στη λειτουργία τους.